T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Arabuluculuk

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

DENİZLİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

                Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren,, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Tel: 0258 265 62 63-8080

E-Posta: hm.20@saglik.gov.tr

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Av.Emine ŞAHİN

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Av.Ülkü ERKAN ÖZEL

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Erdinç ASLAN

(Uzman)

Sadık ELMALLI

(Uzman)

Mustafa AKAY

(Uzman)

İ.Eray ÇALAP

(Destek Hizm.Başkan Yard.)