T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Biyosidal Ürün Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 13/12/2019

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi yapılması planlanmaktadır.
Mesul müdür güncelleme eğitimine katılacak kişi sayısının belirlenmesi amacıyla, eğitime katılmak isteyenlerin 25.11.2019 Pazartesi gününe kadar Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.