Bilgi Güvenliği
06 Ağustos 2021

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ(BGYS) DOKÜMANLARI
ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİKOMİSYON/EKİP PERSONEL BİLGİLERİ
Bilgi Güvenliği TaahhütnamesiBilgi Güvenliği Komisyonu Personel Bilgileri
Siber Olaylara Müdahale Ekibi(SOME) Personel Bilgileri
POLİTİKALARBİLDİRGELER/SÖZLEŞMELER/TAAHHÜTNAMELER
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi(BGYS) PolitikasıBilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi
Parola PolitikasıPersonel Gizlilik Sözleşmesi
İnternet ve E-Posta Kullanım PolitikasıKurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
Sosyal Medya ve Sosyal Mühendislik Saldırılarından Korunma PolitikasıArka Kapı Taahhütnamesi
Sistem Odası Fiziksel Güvenlik Politikası
PROSEDÜRLER/TALİMATLARFORMLAR
Uzaktan Erişim Prosedürüİşe Başlama Formu
Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürüİşten Ayrılma Formu
Mal ve Hizmet Alımlarında Bilgi Güvenliği ProsedürüGörev Yeri Değişikliği Formu
Erişim Kontrol ProsedürüSSL VPN Erişim Talep Formu
Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı ProsedürüDisk İmha Formu
Temiz Masa-Temiz Ekran TalimatıAyrıcalıklı Etki Alanı Erişim Talep Formu
İnsan Kaynakları ProsedürüAyrıcalıklı İnternet Erişim Talep Formu
Yedekleme ve Geri Dönüş Testi ProsedürüKurum Yedekleme Planı(Boş)
Bilgi Güvenliği Disiplin ProsedürüKurum Yedekleme Kontrol Listesi(Boş)
BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SUNUMLARI
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunum-1
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunum-2
Bilgi Güvenliği Sosyal Mühendislik Zaafiyetleri Eğitim Sunumu
Bilgi Güvenliği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Sunumu