Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
22 Ekim 2018

MİSYON

Denizli il genelinde tüm ambulans hizmetlerini etkili bir biçimde organize etmek ve sunulmasını sağlamaktır.

VİZYON

Sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayan örnek çalışmalarıyla kendi alanında model olmaktır.

DEĞERLER

Önce zarar vermemek, Saygı, Eşitlik, Sorumluluk, Adanmışlık, Şeffaflık, Güvenilirlilik, Sürekli Gelişim