T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 16/01/2020

Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 05-06-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Denizli Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisler Eğitim Salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi yapılacaktır. 
        
Müracaatların, eğitim tarihinden önce Denizli Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçe ekinde diploma fotokopisi (en az ilkokul diploması), nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu bulunacaktır. 
    
NOT: Ücretler T.C. Halk Bankası Kaleiçi Denizli Şubesi Denizli Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Hesabı adına ( Iban No:  TR76 0001 2009 3190 0005 0000 16 hesaba ) yatırılacak ve Banka dekontuna kişinin Adı Soyadı TC numarası veya vergi numarası belirtilerek (yazdırılacak) yatırılacaktır.

Dilekçe Örneği için tıklayınız...