T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Temsilci Üyeleri Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 03/04/2018

İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu üyeliklerine aşağıda bilgileri belirtilen personeller Temsilci Üye olarak seçilmişlerdir.

d) Bir Pratisyen Tabip Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Banu Candan YILMAZ         Pratisyen Tabip                   İl Sağlık Müdürlüğü

e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (tabip hariç) Personeli Arasından Bir Temsilci Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Halim KESKİN                      Sağlık Memuru                   İl Sağlık Müdürlüğü


f) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını Temsilen Bir Üye Adayları

Adı-Soyadı                                   Unvanı                                 Görev Yeri

Aysun KALAYCI                       V.H.K.İ.                       İl Sağlık Müdürlüğü

NOT: Bu duyuru ilgili personele tebliğ niteliğindedir.