Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Temsilci Üyeleri Duyurusu
19 Ağustos 2020

İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu üyeliklerine aşağıda bilgileri belirtilen personeller Temsilci Üye olarak seçilmişlerdir.

d) Bir Pratisyen Tabip Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Banu Candan YILMAZ         Pratisyen Tabip                   İl Sağlık Müdürlüğü

e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (tabip hariç) Personeli Arasından Bir Temsilci Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Halim KESKİN                      Sağlık Memuru                   İl Sağlık Müdürlüğü


f) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını Temsilen Bir Üye Adayları

Adı-Soyadı                                   Unvanı                                 Görev Yeri

Aysun KALAYCI                       V.H.K.İ.                       İl Sağlık Müdürlüğü

NOT: Bu duyuru ilgili personele tebliğ niteliğindedir.