Riskler
26 Şubat 2019

Risk Nedir?
Gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin idarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir.


Risk Yönetimi Nedir?
İdarenin hedeflerine ulaşabilmek için her seviyede RİSKLERİNİ belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, RİSKLERİN etkilerini azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesidir.