Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi
19 Ağustos 2020

MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME EĞİTİMİ

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, katılımcı sayısı en fazla 150 kişi olması durumunda 21.11.2018 tarihinde tek grup olarak bir gün; katılımcı sayısı 150 kişiyi geçmesi durumunda ise 21-22.11.2018 tarihlerinde iki grup olarak iki gün Ankara İlinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (HEKİMEVİ) “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılacaktır.

Güncelleme Eğitimi için; Mesul müdürlük sertifika süresi 10 yılı dolduran mesul müdürlerin 05.11.2018 tarihine kadar bulundukları İl’in İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Kursiyerlerin hangi gün eğitime katılacakları ayrıca web sayfamızdan ilan edilecektir.

EĞİTİM YERİ VE ADRESİ

Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (HEKİMEVİ)
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Kurtuluş - Sıhhiye / ANKARA

KATILIMCILARIN GÜNCELELEME EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM YERİNE GETİRMESİ GERKEN EVRAK LİSTESİ

  •  Mesul Müdür Sertifikası aslı veya Biyosidal ürün uygulama izni olan firmalarda çalışanlar sertifika aslının İl Sağlık Müdürlüğü'nde olduğuna dair ilgili Müdürlükten alınan yazı ve sertifikanın bir örneği, 
  • "Mesul Müdür Sertifikası Belge Güncelleme Ücreti" olarak Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası Merkez Ankara Şubesi / Ankara TR29 0001 0025 3300 0010 0063 99 IBAN hesabına eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük güncelleme için yatırıldığına dair 114 TL makbuz aslının,
  • Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisinin,
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisinin,
  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf'ı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  • Eğitim esnasında eğitim salonu, yemek, kırtasiye, alet, ekipman vb. giderlere ait kişi başı 70 TL ücretin Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisine (HEKİMEVİ) ödeme yapacaklarının bilinmesi hususunda.