Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı
14 Kasım 2018

       Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı için, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinden tahsis edilen pozisyonlardan boşalan 2 pozisyon için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı yazısına istinaden; kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı istihdam edilecektir.    

* Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı Takvimi,

* Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı hakkında duyuru,

* Aile Hekimi olup, yanında Aile Sağlığı Elemanı Olmayan Aile Hekimliği Birimleri Listesi

* Aile Sağlığı Elemanı Müracaat Formu, 

* Aile Hekimi - Aile Sağlığı Elemanı Anlaşma Formu,

* Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı yazısı,