ASKOM KASIM AYI TOPLANTISI
31 Mayıs 2019

2018 Yılı Kasım ayı ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin ev sahipliğinde Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan başkanlığında yapıldı.

ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi  Toplantı Salonu’nda Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan başkanlığında ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, Komuta Kontrol Merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite ve vakıf hastanelerinin ASKOM sorumluları, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimleri ve kalite biriminin katılımı ile düzenlendi.

Toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2018 Yılı Ekim dönemine ait çalışmaları değerlendirildi. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servislerin işleyişinin kolaylaştırılması ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. Ambulansta çalışan personele modül eğitimleri verilmesi, olay yeri veri sistemine girişinin zamanında ve doğru olarak yapılması , sevk komisyonunda hastaneler arası hasta nakillerinde kayıtların düzenli yapılması, sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine dönük kararlar alındı. 

  • 0493f32d-dd7a-4fbc-b773-146b5e4fbd36.jpg
  • e9e5a133-d25b-46a6-a6f3-0e26db14b860.jpg
  • 104d4183-daf0-471f-ada4-668f7cb845ae.jpg