overlay

ÇOCUKLARDA GÖZ SAĞLIĞI

Denizli Devlet Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Alev Yarışan çocukların uzun süre tablet, telefon gibi elektronik cihazları kullanmasının gözde kuruma, yanma, batma, sulanma ve ağrıya neden olabileceğini, 2 yaşına kadar bu cihazların çocuklar tarafından kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi.            

İyi görmenin çocuklarda sağlıklı gelişimin önemli bir parçası olduğunu  doğumdan itibaren de bebeklerin göz sağlığı açısından takibe alınması gerektiğinin öneminden bahseden Uz. Dr. Alev Yarışan yenidoğan bebeklerde görülebilecek göz rahatsızlıkları hakkında şu bilgileri verdi: “Bebekler göz sağlığı açısından prematüre ve prematüre olmayan olarak iki bölümde incelenmesinde fayda vardır. 32 haftadan önce doğan ve/veya 1500 gramın altında doğum ağırlığı olan bebeklerin prematüre retinopatisi açısından muayenesi doğumu takiben yapılmalıdır. Prematüre olmayan bebeklerde ise çocuk doktorunun, hemşirenin ve ailenin gözlemleri çok önemlidir. İlk 3-6 hafta içinde kırmızı refle(yansıma) testi ile ortam bulanıklığına yol açabilecek doğumsal katarakt gibi durumların varlığı tespit edilmelidir. Yeni doğanda görülebilecek diğer problemlerden biri gözyaşı kanal tıkanıklığıdır. Bu durumda aile bebeğin tek ya da iki gözünde birden sürekli çapaklanma ve sulanma olmasından şikâyetçidir. Gözyaşı kanla tıkanıklığı olan bebeklere gözyaşı kesesi üzerine masaj ve çapakların içilebilecek temiz bir su yardımı ile temizlenmesi önerilmektedir. 9-12 ay arasında hala düzelme yok ise gözyaşı kanalı sondalama olarak bilinen bir operasyon göz hekimi tarafınca gerekli görülebilir” dedi.

Çocuklarda görme gelişiminin yüzde 60’ının ilk 6 yaşta tamamlanacağını belirten Uz. Dr. Alev Yarışan; “Göz tembelliği gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın görmenin engellenmesi ve/veya iki göz arası anormal etkileşim sonucu ortaya çıkan, çoğunlukla tek gözde daha az olarak iki gözde ortaya çıkan görme azlığıdır. Eğer tek gözde tembellik mevcut ise ailenin ve çocuğun bu durumu erken dönemde fark etmesi oldukça zordur. Tanısı genellikle rutin göz muayeneleri sırasında koyulmaktadır. Erken tanı için 6. aydan itibaren göz muayeneleri ve kontrolleri yaptırılmalıdır. İlk 3 yaş sonunda çocukla iletişim kurulması kolaylaştığından her iki gözün görme keskinliği ayrı ayrı tespit edilmelidir. Tedavisinde göz kırma kusurlarının düzeltilmesi, iyi gören gözün kapatılarak az gören gözün uyarılması beraberinde eşlik eden şaşılık ve benzeri patolojilerin tedavisi yapılmalıdır. Kapama tedavisine ne kadar erken başlanır ise başarı şansı o kadar artacaktır” dedi.

Elektronik Cihazları Çocuklara Verirken Bir Daha Düşünün

Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen göz rahatsızlığının kırma kusurları olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uz. Dr. Alev Yarışan bu noktada ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Yarışan: “Kırma kusuru düzeltilmemiş çocuk sosyal ve akademik olarak bu durumdan etkilenebilir. Bu kusurlar düzeltilmeli, en az 6 ay aralıklar ile kırma kusurunun takibi yapılmalı ve seçilen cam ile çerçevenin çocuğun görme alanını kapatmayacak şekilde seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Çocukların uzun süreli tablet telefon gibi cihazları kullanmasının miyopiye yol açabileceği araştırmalar ile ortaya konmuştur. Ayrıca bu cihazların kullanımı gözde kuruma, yanma, batma, sulanma ve ağrıya da neden olabilmektedir. Bu nedenle 7 yaşına kadar günde 1 saat 7-14 yaş arası günde iki saate kadar süre bu cihazları kullanım kısıtlanmalı, 2 yaşına kadar ise bu cihazların hiç kullanılmaması gerekmektedir” dedi.
  • ÇOCUKLARDA-GÖZ-SAĞLIĞI-3.jpg
  • ÇOCUKLARDA-GÖZ-SAĞLIĞI-2.jpg