SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE SINAV TAKVİMİ
19 Ağustos 2020

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN 22-30 OCAK 2019 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BAŞVURU BELGELERİ VE AÇIKLAMALAR


Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 31/12/2018 tarih ve 84873901-902.03-E.553 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 16/01/2019 tarih ve 84873901-902.03-E.51 sayılı yazısına istinaden;

TC Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım Kurası sonucunda Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde mülakata girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylara ait liste ekte yer almaktadır.

 • Başvurular Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Atama Birimi tarafından 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde kabul edilecektir. İstenilen Belgeler (EK3-A) elden teslim edilecektir. Posta yada kargo yoluyla gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 18 yaşını tamamlamayanlardan kaza-i rüşt belgesinin alınması gerekecektir.

   

 • Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, Müdürlüğümüz tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır.

   

 • Bu şekilde sözlü sınava alınacak yedek adayların da sınav öncesi Müdürlüğümüz tarafından belge kontrolü yapılacaktır. 

   

 • Müdürlüğümüz tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylara ait sınava girecekler listeleri belirlenecek ve Müdürlüğümüz İnternet adresinde 21 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir.

   

 • Sınav Başvuru Listesinde yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin bilgileri ile sınav sonuçları Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  

EKLER:

EK1:  T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım Kurası Yerleşenler Listesi

EK2: T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Açıklamalar ve Başvuru Şartları

EK3-A:T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım Kurası Yerleşen Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri

EK3-B: Sürekli İşçi Kadroları-Meslek ve Nitelik

EK4: T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı Takvimi(Güncellendi)