Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Listesi
19 Ağustos 2020

 

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacak olan Sürekli İşçi Sözlü Sınavına giriş için başvuruda bulunan asil adayların, sınav başvurusu yapmayanların ve başvurusu uygun olmayanların yerine sırası ile başvurusu alınan yedek adayların listesi ve sözlü sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

Bu duyurumuz ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.


22-23 Ocak 2019 Tarihlerinde yapılacak olan Sözlü Sınav Listesi için tıklayınız.