T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Takvimi
19 Ağustos 2020

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün,  Sürekli İşçi İş ve İşlemleri Konulu 30/01/2019 Tarih ve 84873901-902.03-E.106 Sayılı yazısı ile; sınav takvimi Bakanlığımız tarafından güncellenerek ekte sunulmuştur.

EK: T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı Takvimi(Yeni)