Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuç Duyurusu(02.04.2019)
19 Ağustos 2020

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

Sözlü Sınav sonuçları 02/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  1. Aday sıralaması belirlenirken, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir.
  2. Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır. Yapılan itirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup,  adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  3. Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu 11-15 Nisan 2019  tarihileri arasında İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. Sınavı yedek olarakkazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktırAsıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.
  5. Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.
  6. Atama işlemleri tamamlandıktan sonra başlayış işlemleri yapılacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin) ATAMAYA ESAS BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

KLİNİK DESTEK ELEMANI SINAV SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ SINAV SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAV VE ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.