2019 Eylül Ayında Değerlendirme Yapılacak ASM ve AHB Listesi ve Duyurusu
27 Ağustos 2019

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine ve Aile  Hekimliği  Birimlerine yapılacak değerlendirme listesi ekte sunulmaktadır. Bildirilen ziyaret günlerinde Aile  Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının acil durumlar dışında izin almaması, alınan izinlerin ise birimimize bildirilmesi gerekmektedir.

Ek:2019 Yılı Eylül Ayında İzleme ve Değerlendirme Yapılacak ASM ve AHB Listesi