DENİZLİ VALİLİĞİ VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORTAK AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
28 Temmuz 2020
Adolesan Dönemi, Genç Sağlığı ve Gelişimi Sağlık Eğitimi  
Avrupa BirliğiProjesi Erasmus + programının önceliklerinden Avrupa Gençlik Stratejisi  Denizli Valiliği  ve İl Sağlık Müdürlüğü ortak koordinasyonu çerçevesinde yapılacaktır.  İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü ARPACI Koordinasyonu ve Denizli Valilik Koordinatörü Murat Urgan ile birlikte Adelosan Dönemi Sağlık Eğitimi Projesi Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Özel Farabi Lisesi, Pamukkale Mesleki Teknik Lisesi’nde uygulamaya geçmesi planlanmaktadır.

Bu proje ile katılımcılar sağlıklı yaşam, sağlık hakları gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır. Çevrelerindeki kişileri sağlıklı yaşam konusunda nasıl bilinçlendirebileceklerini öğreneceklerdir. Gençler kamu kurumları ve sivil toplum ile diyalog başlatma ve geliştirme konusunda da deneyim kazanacaklardır. Sağlık hakları, haklara erişim gibi konularda farkındalık kazanacaklar ve edindikleri tecrübeler ile yeni kampanyalar yürütebilecek yeterliliğe erişeceklerdir.

Sağlıklı gelişme ve adölesan eğitimi gençlerin sağlığının en önemli unsurlarından biridir. Gencin sağlığı, iyi bir eğitim ile enfeksiyon ve hastalıklardan uzak tutulması temeline dayanır. Gencin davranışı, kişisel sağlığı ve erişkinlik dönemindeki tutumları genci etkileyen önemli faktörlerden biridir. Gençlerin temel sağlık bilgilerine erişememeleri ve bu alandaki bilgi eksikliği gençlerin toplumsal hayata katılımını zorlaştırmakta olup, temel sağlık bilgileri alanında yanlış bilgilere sahip olması ileriki dönemlerdeki yaşantılarında gençleri zor durumda bırakmaktadır. Son yıllarda gençlerin sağlığı konusunda büyük değişimler gözlenmiştir. Bu değişimlerin gençlerin yaşam tarzlarını olumsuz etkilemesi ve gençleri riskli gruplara taşıma ile bu alanda kullanılan fonların tükenmesine yol açmaktadır. Gençlere yönelik yapılacak olan temel sağlık bilgilendirmeleri, sağlığın teşviği gençlerin yaşam kalitelerini artırmak ve sürdürmek için gereklidir. Bu sayede gençlere yönelik yapılacak olan sağlık bilgilendirme aktiviteleri, gençlerin temel sağlık alanındaki tutum ve davranışları geliştirecek faaliyetlerden biridir.

ERASMUS + Gençlik: Gençler süreç boyunca Erasmus+ programını ve Avrupa Fırsatlarını yakından tanıyabileceklerdir.