2017 YILI 19. BÖLGE (DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA) ASKOM TOPLANTISI YAPILDI
28 Temmuz 2020

 

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde ve Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda;

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 19. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu  Komisyon(ASKOM) toplantısı Denizli Kamu Hastaneler Birliği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 4. kat toplantı salonunda, Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü ARPACI başkanlığında illerin acil sağlık hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcıları,Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürleri, İl Ambulans Servisi Başhekimleri, Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri ve Tıbbi Hizmetler Başkanları, Kamu Kurum Kuruluşlar, Üniversiteler ile Özel Hastanelerin Acilden Sorumlu Başhekim Yardımcılarının katılımıyla yapılmıştır

Günümüzde hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, hızlı sunumunu, var olan tesis ve insan gücü kapasitesinin verimli kullanımını temin edebilmek amacıyla, ilgili birimler ve iller arası sevklerin koordinasyonun sağlanması daha da önem kazanmış bulunmaktadır.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmet sunumunda değerlendirme yapmak, verimi  arttırmak, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümlenmesi, sağlık tesisleri arası ve iller arası hasta sevklerin koordinasyonu, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, Merkez ve Taşra Teşkilatları arasında etkin bir koordinasyon sağlanması amacı ile Bölge çalışmaları değerlendirilip fikir alışverişinde bulunulmuş acil sağlık hizmetleri işleyişi ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. 


  • DSC_9298.JPG
  • DSC_9353.JPG
  • DSC_9321.JPG
  • DSC_9354.JPG
  • DSC_9325.JPG
  • 18280281_10155764338324796_426776104_n.jpg