ÜÇ İLİN KATILDIĞI HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI EĞİTİMİ DENİZLİ’DE YAPILDI
28 Temmuz 2020            Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 24-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Hastane Afet Planı yönetmeliği gereğince Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi başladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü ARPACI nın açılışı ile başlayan, Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu tanıtım ve uygulamasına dönük eğitim;  tüm kamu ve özel hastanelerin Hastane Afet Planı hazırlayıcıları ve Kamu Hastaneler Birliği temsilcilerinden oluşan toplam 25 katılımcı yapılıyor. 

Denizli, Muğla ve Aydın illerinden eğitimcilerin katılımı ile yapılan eğitimde, Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu Tanıtımı, Hastanelerde Afet Risklerinin Azaltılması, Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastane Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı Aktivasyonu, Hastanenin Tıbbi Kapasitesi, Hastane Afet Triaj Alanı, Acil Servis ve Hastane İçi Trafik Akışı, Bilgi Yönetimi ve Formlar, Güvenlik-Emniyet, Lojistik ve Malzeme Yönetimi, Psikososyal Destek Faaliyetleri, Ölü ve Kayıplarla İlgili İşlemler, Müdahale Prosedürleri, Olaya Özel Planlar ve Tatbikat Hazırlığının konularında ve üç gün sürecek eğitimde; Acil Durum ve Afet durumlarında zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında hastanelerin yapması gereken iş ve işlemler üzerinde çalışmalar yapılacak ve eğitim son gün masabaşı tatbikat ile son erecektir.

  • DSC_9774.JPG
  • DSC_9777.JPG
  • DSC_9764.JPG
  • DSC_9785.JPG
  • DSC_9790.JPG
  • DSC_9768.JPG