24.03.2020 Tarihli İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Kurası İlanı
12 Mart 2020

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1.fıkrası gereği, İlimizde Boşalan ve Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimlerine İl İçi Kamu Görevlisi Olan Tabipler İçin 24.03.2020 tarihinde Aile Hekimi Ek Yerleştirme Kurası Yapılacaktır.

* İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurası ilanı, Usul ve Esasları## Güncellendi ##
* 25.01.2013 Tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
* A Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (askerlik dönüşü/doğum sonu izinden dönen)
* B Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (Aile Hekimi Uzmanları)
* C Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (birimlerde çalışan Aile Hekimleri)
* D Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (Kurum İçi/Kurum Dışı)
* İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurası Takvimi,## Güncellendi ##
* Güncellenmiş Hizmet puanı detayı çıktısı. Bu belge https://ekipportal.saglik.gov.tr erişim sayfası adresinden çıkartılacaktır.