KLİNİK KALİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI...
28 Temmuz 2020

Müdürlüğümüz İl Verimlilik ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Özel Hastaneler, Özel Dal Merkezleri, Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diyaliz Merkezlerinin Kalite Yönetim Direktörleri ve kalite birimi çalışanlarının katılımıyla Klinik Kalite Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda ilk olarak Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme sonuçları il geneli, hastane ve bölüm bazlı değerlendirilerek, 2020 yılında yapılacak çalışmalar anlatıldı. Yeni yayınlanacak Sağlıkta Kalite Standartları (Sürüm 6) hazırlık çalışmaları planları gözden geçirildi. Hazırlıklar kapsamında uygulanmaya başlanan Kalite Yetkinlik Geliştirme Programının ayrıntıları hakkında İl Kalite Koordinatörü Dt. Okan İlhan tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına değinildi.

Daha sonra Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında il genelinde klinik kalite çalışmaları ve sağlık olgusu bazlı olarak klinik kalite puanları gözden geçirildi. Bakanlığın genel politika, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda klinik kalite gösterge kartı sonuçlarının il genelinde iyileştirilmesini sağlamak için yapılacaklar değerlendirildi. Üçer aylık ve yıllık dönemlerde izlenmesine; ilgili uygulama rehberi doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerinin planlanmasına, sonuçlarının izlenmesine, hastanelerde yerinde değerlendirmeler yapılmasına karar verildi.  

Son olarak da katılımcıların kurum bazlı ve kişisel olarak il genelinde çalışmalar hakkında geri bildirimleri alındı. Öneri ve eleştiriler kayıt altına alınarak değerlendirildi.

  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg