Dezenfeksiyon Tünelleri Ve Dezenfeksiyon Uygulamaları Hakkında Duyuru
19 Ağustos 2020

Dezenfeksiyon Tünelleri Ve Dezenfeksiyon Uygulamaları Hakkında Duyuru


Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırma ve denetimleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir

Bakanlığımızca bugüne kadar dezenfeksiyon tünellerinde insanların doğrudan temas edeceği hiçbir ürüne ruhsat verilmemiştir. Bakanlığımız tarafından oluşturulan bilim kurulu uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra yarım saat havalandırılması ( dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.) gerektiğini bildirmişlerdir.Ruhsatlı ürün etiketi üzerinde yer alan zararlılık ve önlem ifadeleri ile kullanım talimatı ayrı bir önem kazanmakta, amacı dışında kullanılan ürünler insan sağlığını tehdit etmekte, havanın, suyun, toprağın kirlenmesine neden olabilmektedir.

Bu nedenle dezenfeksiyon uygulaması yapılırken;

1-Bakanlığımızdan Biyosidal Ürün Ruhsatı ve onaylı etiketi olan ürünlerin kullanılması,

2-Ruhsat ve etikette yer alan kullanım talimatlarına göre uygulama yapılması,

3-Ürün etiketinde belirtilen gerekli önlemler alındıktan sonra gerekirse kişisel koruyucu ve donanım kullanılarak ürünlerin uygulanması,

4-Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına açılması,

5-Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak vb. yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerekmektedir.