2020 Yılı Aralık Ayında Değerlendirme Yapılacak ASM ve AHB Listesi ve Duyurusu
02 Aralık 2020

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine ve Aile  Hekimliği  Birimlerine yapılacak değerlendirme listesi ekte sunulmaktadır. Bildirilen ziyaret günlerinde Aile  Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının acil durumlar dışında izin almaması, alınan izinlerin ise birimimize bildirilmesi gerekmektedir.

Ek:2020 Yılı Aralık Ayında Değerlendirme Yapılacak ASM ve AHB Listesi