ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu) Toplantısı Yapıldı
05 Şubat 2021

  • ASKOM .jpg

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda olarak yapılan ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı, Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı ile birleştirilerek uzaktan erişimle gerçekleştirildi.
ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı, mevcut koşullar nedeniyle uzaktan erişimle, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan’ın başkanlığında, ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, il ambulans servisi başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite ve vakıf hastanelerinin ASKOM sorumluları, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimlerinin katılımı ile düzenlendi.
Toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2020 Yılına ait çalışmalar değerlendirildi. Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servislerin işleyişinin kolaylaştırılması ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca sevk komisyonunda hastaneler arası hasta nakillerinde kayıtların düzenli yapılması, sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine dönük kararlar alındı.