2021 Yılı Ocak Ayı Performans İtirazı Komisyon Kararları
08 Şubat 2021

Müdürlüğümüz Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından 05.02.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Ocak ayı Performans İtiraz Komisyonu Kararları listesi Ek'te sunulmuştur.
İlgili belge için tıklayınız!