Sağlık Bilişim Sistemi Eğitimi
28 Temmuz 2020

Sağlık hizmet sunucuları olarak üretilen sağlık kayıtlarının doğru, zamanında ve iş kurallarına uygun olarak gönderiminin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlanmasında önemli rol oynamakta, ayrıca e-Nabız üzerinden vatandaşların ve hekimlerin sağlık verilerine rahatça erişebilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu kapsamda Ulusal Sağlık Sistemi Süreçlerinin sağlıklı işletilebilmesi amacıyla Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Koordinasyon Birimi tarafından özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına verilmek üzere planlanan eğitimin ilk ayağı olan özel sağlık kuruluşları mesul müdür, idari müdür ve bilgi işlem sorumlularına Sağlık Bilişim Sistemi Eğitimi 04-05 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

  • web1.jpg
  • web2.jpg
  • web3.jpg
  • web4.jpg
  • web5.jpg