YAŞAM KURTARMA ZİNCİRİ PROJESİ
28 Temmuz 2020

2107201_7.JPG

İl Sağlık Müdürlüğümüzün "Yaşam Kurtarma Zinciri Projesi" kapsamında uygulamaya koyduğu proje hakkında 20 Temmuz 2017 Perşembe günü, Teras Park AVM'de yapılan tatbikat hakkında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Şükrü ARPACI şu açıklamalarda bulundu; Ülkemizde ölüm sebeplerinin ilk sıralarında ani kalp durması yer almaktadır.  Ani kalp durmasında en kritik süre, kalp durmasını takiben ilk dakikalardır. Bu altın dakikalarda kalp durmasının erken tanınması ve hızlıca acil çağrı numarasının (112) aranması, yardım gelene kadar olabildiğince hızlı ve etkili "Temel Yaşam Desteği" ile birlikte kalbe elektroşok işleminin uygulanması, beyinde hasar gelişimini azaltarak  hayatta kalma olasılığını artıracaktır. Ambulans, acil servisler ve yoğun bakım ünitelerinden oluşan "Yaşam Kurtarma Zinciri"nde ambulans ve acil servis öncesinde vatandaşlarımızın bu zincire dahil edilmesi ve zincirin güçlendirilmesi gerekmektedir. İlimizde bu amaçla "Yaşam Kurtarma Zinciri Projesi" başlatılmıştır.

            Projenin eylem planları arasında; "Merkez’de nüfus yoğunluğu olan veya kritik olarak değerlendirilen bina ve alanlar için otomatik şok cihazının temin edilmesi ve etkin hale getirilmesi,  Hedef kişilere yönelik Etkin Temel Yaşam Desteği Otomatik Şok Cihazı (OED) kullanımı eğitimlerinin verilmesi, Halkın tümüne yönelik 112 Acil Çağrı Numarasının hızlı ve doğru aranması, etkin kalp masajı ve erken şok uygulamasının önemi hakkında farkındalık eğitimlerinin yapılması,112 Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik telefonla kalp durması belirtilerinin teyid edilmesi, kalp masajı ve diğer hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılması konusunda teşvik edilmesi ve talimatlarla yönlendirilmesi, otomatik şok cihazının lokalizasyonu hakkında bilgilendirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi konularında eğitim yapılması" yer almaktadır.

            Proje öncelikle aile sağlığı merkezlerinde başlatılmış ve 58 aile sağlığı merkezi sisteme dahil edilmiştir. Proje, daha sonra resmi kurumlar, alışveriş merkezleri, spor salonları, ulaşım terminalleri, fabrikalar, okullar gibi yerlerde devam edecek olup Teraspark AVM'de 4 grupta verilen Yaşam Kurtarma Zinciri Uygulayıcı Eğitimi Haziran ayı içerisinde tamamlamıştır.

  • 2107201_7.JPG
  • 21072017 (15).JPG
  • 21072017_11.JPG
  • 21072017_5.JPG
  • 2107201712.JPG