2021 Yılı Mayıs Ayı Performans İtirazı Komisyon Kararları
08 Haziran 2021

Müdürlüğümüz Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından 07.06.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Mayıs ayı Performans İtiraz Komisyonu Kararları listesi Ek'te sunulmuştur.
İlgili belge için tıklayınız!