Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi Gerçekleştirildi
27 Ağustos 2021

Denizli İl Sağlık Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından dokuzuncusu düzenlenen “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi”, İlimizde hizmet veren kamu, üniversite ve özel hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlayıcıları konumunda bulunan temsilcilerinden oluşan toplam 14 kursiyer, 5 eğitimci ve eğitim asistanının katılımı ile UMKE Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.
24 Ağustos 2021 tarihinde başlayan eğitimde kursiyerlere; Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu Tanıtımı, Hastanelerde Afet Risklerinin Azaltılması, Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastane Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı Aktivasyonu, Hastanenin Tıbbi Kapasitesi, Hastane Afet Triaj Alanı, Acil Servis ve Hastane İçi Trafik Akışı, Bilgi Yönetimi ve Formlar, Güvenlik-Emniyet, Lojistik ve Malzeme Yönetimi, Psikososyal Destek Faaliyetleri, Ölü ve Kayıplarla İlgili İşlemler, Müdahale Prosedürleri, Olaya Özel Planlar, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Üç gün süren eğitimde ayrıca; Acil ve Afet durumlarında zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında hastanelerin yapması gereken iş ve işlemler ile alınacak tedbirler üzerinde çalışmalar yapıldı. Belirli periyodlarla uygulamalı olarak devam eden eğitim 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Masa başı Tatbikatı ve katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.
  • HAP EĞİTİMİ 7.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 8.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 6.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 5.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 4.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 3.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 2.JPG
  • HAP EĞİTİMİ 1.JPG