Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi
26 Ekim 2021

          Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 13-14-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Denizli Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisler Eğitim Salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi yapılacaktır. 
        
         Müracaatların, eğitim tarihinden önce Denizli Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçe ekinde diploma fotokopisi (en az ilkokul diploması), nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu bulunacaktır. 
    
           NOT: Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Ücreti ( 197 TL ) T.C. Halk Bankası Kaleiçi Denizli Şubesi Denizli Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Hesabı adına ( Iban No:  TR76 0001 2009 3190 0005 0000 16 hesaba ), Biyosidal ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti ( 22 TL)  T.C. Merkez Bankası Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 nolu hesaba yatırılacak ve Banka dekontlarına kişinin Adı Soyadı    TC numarası veya vergi numarası belirtilerek (yazdırılacak) yatırılacaktır.