Adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Kuruldu.
15 Aralık 2021

Mağdur Hizmetler.jpeg

T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı” ve bu kapsamda suç mağdurları için Adliyelerde “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” kurulmuş olup, suç mağdurları adli süreç hakkında buralardan destek alabilecektir. Nereye başvurulması gerektiği ve bu süreçte hakların neler olduğuna dair bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilmektedir.
https://magdur.adalet.gov.tr
https://magdurbilgi.adalet.gov.tr

Denizli Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü;
(1) Adli destek ve mağdur hizmetleri, bulundukları adliyedeki Cumhuriyet başsavcılığı ile mahkemelere yönelik hizmet sunan müdürlükler tarafından yürütülür.
(2) Adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde müdürlük kurulur.
(3) İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak adalet komisyonu bulunmayan yerlerde Bakanlık onayı ile müdürlükler veya müdürlüğe bağlı bürolar kurulabilir.
(4) Müdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda adli destek görevlisi ve yardımcı personel bulunur.
(5) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkin ve bütüncül sunumunu sağlamak amacıyla müdürlük bulunan yerlerde koordinasyon kurulları oluşturulur.

Denizli Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri; 
 a) Mağdurları kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Adli süreçte, kırılgan gruba yönelik destek hizmetlerini sunmak.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programlarını uygulamak, tekrarlanan mağduriyetlerini önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.
ç) Adli süreçte görev alan adli destek görevlilerinin koordineli ve etkin şekilde çalışmalarını sağlamak.
d) Mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
e) Adli süreçte tanıkların desteklenmesine yönelik hizmetleri sunmak.
f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaparak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hizmetin etkin sunulmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.
g) Görev alanıyla ilgili hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.
ğ) Müdürlüğün görev alanına giren konularda toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) Mevzuatla veya Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.