2021 Yılı Kasım Ayı Performans İtirazı Komisyon Kararları
09 Aralık 2021

Müdürlüğümüz Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından 06.12.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Kasım ayı Performans İtiraz Komisyonu Kararları listesi Ek'te sunulmuştur.
İlgili belge için tıklayınız!