İl Sağlık Müdürümüz Başkanlığında, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 2021 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
06 Ocak 2022

Denizli İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Entegre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimleri ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 2021 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı; Hak Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Aytekin Polat’ın sunumu ile başlayarak 2021 yılı pandemi ve pandemi dışı sağlık hizmetleri genel değerlendirmesi yapıldı. Filyasyon ve aşılama çalışmaları gözden geçirildi.
Ülkemizde ve ilimizde başlayan SMA taramaları ile birlikte Neonatal tarama programlarına eklenen Konjenital Adrenal Hiperplazi Taramasına ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı. Kanser randevu sistemi ve kanser tarama programı ile kronik hastalık tarama ve izlemlerinin girildiği Hastalık Yönetim Platformu kapsamındaki klavuzlar ve sahadaki iş akış şemaları hakkında genel bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda; koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen İl Sağlık Müdürümüz Öztürk; 1. basamak sağlık hizmetlerinde başta kanser taramaları olmak üzere, kronik hastalık takibi, gebe ve çocuk izlemleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı taramalarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak sahada çalışan tüm ekibe çalışmaları için teşekkürlerini iletti.
Toplantı sonunda İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk talep ve önerileri dinleyerek, 2022 yılında da aynı gayretle ekip olarak Denizli’de daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışacaklarını söyledi.
  • TOPLANTI 1.jpg
  • TOPLANTI 2.jpg
  • TOPLANTI 4.jpg
  • TOPLANTI 6.jpg