2022 Yılı Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi Aday Listesi
27 Ocak 2022

DUYURU
2022 Yılı Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi Aday Listesi

d) Bir Pratisyen Tabip Üye Adayları
Adı-Soyadı                    Unvanı                            Görev Yeri
Deniz YATAĞAN        Pratisyen Tabip           İl Ambulans Ser.Başhekimliği K.K.M


e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (tabip hariç) Personeli Arasından Bir Temsilci Üye Adayları
Adı-Soyadı                      Unvanı                         Görev Yeri
Ayşe ADIGÜZEL            Sağlık Teknikeri      İl Sağlık Müdürlüğü


f) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını Temsilen Bir Üye Adayları
Adı-Soyadı                     Unvanı                          Görev Yeri
Murat SOLAK                V.H.K.İ.                  İl Sağlık Müdürlüğü