2022 Yılı Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Temsilci Üyeleri
28 Ocak 2022

İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu üyeliklerine aşağıda bilgileri belirtilen personeller Temsilci Üye olarak seçilmişlerdir.

d) Bir Pratisyen Tabip Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                    Görev Yeri

Deniz YATAĞAN                  Pratisyen Tabip           İl Ambulans Ser.Başhekimliği K.K.M

 

e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (tabip hariç) Personeli Arasından Bir Temsilci Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                    Görev Yeri

Halim KESKİN                      Sağlık Memuru                      İl Sağlık Müdürlüğü

 

f) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını Temsilen Bir Üye Adayları

Adı-Soyadı                                   Unvanı                                     Görev Yeri

Ahmet YENDİ                             V.H.K.İ.                           İl Sağlık Müdürlüğü