MADDE KULLANIM BOZUKLUĞUNDA ACİL YAKLAŞIM EĞİTİMİ
28 Temmuz 2020


Anayasamızın "Gençlik ve Spor" başlığı altında "Gençliğin Korunması" konusu yer almaktadır. 58. maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesi mevcuttur. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, gençlerin alkol, sigara, diğer bağımlılık yapıcı maddeler ve kumar gibi tehlikelere karşı korunmaları devletin görevlerindendir. 

 

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması, madde alımının devam ettiği, madde alınmadığında kişilerde yoksunluk belirtilerinin yaşandığı, alınan madde miktarının giderek arttığı bir durumdur. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. 

 

Beyin işlevlerini ve tüm bedensel yapıları etkileyerek, zamanla organlarda kalıcı değişikliklere yol açan, ruhsal ve davranışsal sorunlar oluşturan, yaşam için gerekli olmayan doğal ya da yapay, uyarıcı, uyuşturucu niteliği olan, sahte iyi oluş hali ortaya çıkaran, yasal olan ya da olmayan, bağımlılık yapan maddelerin tümüne "Uyuşturucu Madde" denilmektedir. “Madde Kullanımı/Bağımlılığı” dendiğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle birlikte tütün ve alkol ürünleri de kapsanmaktadır. Bağımlı bireyin, özgürlüğü yoktur, kendine olan güveni zayıftır. Kendini kontrol altında tutamaz, ideallerini kaybeder, insani ilkeleri yok olmaya başlar, kendine ve çevresine zarar verir. Uyuşturucu madde kullanımı sadece kullananları etkileyen bir sorun değil, kullananların ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit eden, sağlığa zararlarının yanında ekonomik sosyal sorunlara da neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. 

 

Son yıllarda farklı niteliklerdeki uyuşturucu kullanımındaki artış, maddeye erişimin çok kolay olması ve kullanım yaşındaki düşüş uyuşturucu ile etkin, etkili bir mücadele yapılması gerektiğini göstermiştir. Bu kapsamda; Devletimiz tarafından Başbakan Yardımcısı başkanlığında 8 Bakanlığın katılımı ile "Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu" oluşturulmuş, 1. Uyuşturucu İle Mücadele Şurası Kasım 2014 gerçekleştirilmiş ve 2015 yılında ise ilk eylem planı hazırlamıştır. Şuan 2016-2018 yıllarını kapsayan "Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" yürürlüktedir. 

 

Buna göre yerel bazda hazırlanan il eylem planı çerçevesinde ve Valiliğimizin başkanlığında her ay toplanan "Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu"nda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Bu arada, Bakanlığımız tarafından oluşturulan Alo 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattını vatandaşlarımız ile paylaşmak isterim. Bu hat, uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattıdır. Alo 191 sabit hatlardan ücretsiz aranabilmekte ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, önleme, tedavi ve rehabilitasyon mekanizmalarını destekleyerek güçlendirecek şekilde organize edilmiştir. Bağımlılık konusunda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu hattan yararlanabilirler. 

 

2016-2018 yılları "Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı"nın 3. maddesinde yer alan "Taleple Mücadelede Tedavi" başlığı, Bakanlığımızın iş ve işlevleri arasında yer almaktadır. Buradaki amaç; uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılmasıdır. "Taleple Mücadelede Tedavi" başlığı altındaki stratejiler arasında 112 acil sağlık hizmetlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmaları, Müdürlüğümüzün doğrudan iş ve işlevleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü tedavi, rehabilitasyon gibi diğer stratejik faaliyetler noktasında da iş birliği içerisindeyiz. 

 

112 acil ambulans ekiplerimiz, 2017 yılında 475 madde bağımlısı vakaya müdahale etmiş olup bu tür vakalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili müdürlük bünyesinde görevli 373 acil sağlık personeline hizmet içi eğitim düzenlenecektir. 

 

18-20 Eylül 2017 tarihleri arasında, Denizli Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Savaş YILMAZ ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Sadık Oğuz DOĞANLI tarafından verilecek olan hizmet içi eğitimde; 

- Maddenin yüksek dozda alınması durumlarında (zehirlenme, aşırı doz) ve 

- Madde bulunmadığı için ortaya çıkan şiddetli yoksunluk durumunda gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı,

 - Madde alan şahısların kontrol altına alınırken hem hasta hem de sağlık personeli açısından gelişebilecek riskler ve buna yönelik yapılacak müdahaleler anlatılacaktır. 

 

Uyuşturucu ile mücadelede yapılan bu çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve halkımızın bilgilendirilmesi verilecek destek açısından önem arz etmektedir. Madde bağımlılığına hayır, yaşama evet diyoruz.

 

 Dr. Şükrü ARPACI

 İl Sağlık Müdürü

  • Dr.Şükrü ARPACI.jpg
  • madde kul boz eğitimi (2).jpg
  • madde kul boz eğitimi (3).jpg
  • madde kul boz eğitimi.jpg