2017 EKİM AYI DENİZLİ UMKE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
28 Temmuz 2020

DSC_9049.jpg


                                                        2017 EKİM AYI DENİZLİ UMKE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

            
İlimiz Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE), faaliyetlerinin yıl içindeki değerlendirilmesi, görev dağılımlarının yeniden planlanması, UMKE üyelerinin sorunları gibi konuların gündeme alındığı bir toplantı yapılmıştır.

          Toplantı Müdürlüğümüz Sosyal Tesisleri Yemek Salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü ARPACI tarafından başlatılmıştır.

          Toplantıda; 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyet ve olağan dışı durumlara ait video gösterimi yapıldı. Birim Sorumlusu Dr. Erhan KAYA tarafından UMKE personel dağılımı ile ilgili sunum yapıldı.

          UMKE görevlerinin önemi, zorluğu, görevlendirme ve faaliyetlere katılım konusunda yaşanan sorunlar, gönüllülük kapsamında yapılan işin etik ve manevi açıdan önemi anlatıldı. Yeni yapılanmada tek çatı altında hizmet verilmeye başlandığında bu sorunların çözüleceği, ayrıca Bakanlıkça UMKE özlük hakları ve standartları hakkında çalışmaların yürütüldüğü bilgisi aktarıldı.

          Kıyafet ve ekipman ihtiyacı ile ilgili gelen sorulara yanıt olarak, Bakanlıkla yapılan görüşmelerin devam ettiği bilgisi verildi.

          UMKE Birimleri için görev dağılımlarına geçildi; Birim görevlendirmelerinde talepler alındı, toplantıya katılamayanların dışında olanlarla bir taslak oluşturuldu.  

  • DSC_9040.jpg
  • DSC_9049.jpg
  • DSC_9053.jpg