HAYATIMIZ DEĞERLİ, ERKEN TEŞHİS EDELİM (1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı)
28 Temmuz 2020

meme kanseri bilinçlendirme ayı.jpg

HAYATIMIZ DEĞERLİ, ERKEN TEŞHİS EDELİM

(1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı)

Ekim Ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” olarak belirlenmiştir. Toplumun meme kanseri konusunda duyarlılığının artmasına rağmen, meme kanseri toplumda yaşamı tehdit etmeye devam etmektedir. Bu tehdidin azaltılmasında atılacak adımlardan biri de; kişilerin kendi sağlık sorumluluklarını taşımaya başlaması, her toplumun kendi içinde meme kanseri riskini ortaya koyması, risk gruplarını belirlenmesi (kanser kayıtlarının düzenli yapılması ile sağlanacaktır) ve tarama programlarının yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır.

Erken tanındığı takdirde, tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türü olarak meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bayanlar arasında en sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında, akciğerden sonra meme kanseri ikinci sırada yer almaktadır. Erken evrelerde meme kanserlerin tedavi oranları çok başarılıdır. Ancak, ileri evrelerde hem yaşam süreleri kısıtlı hem de uygulanılan tedaviler hastalar için yaşam kalitesini düşürmektedir. Radikal meme cerrahisi, kemoterapi ve radyoterapi ile sadece yaşam kalitesi düşmeyecek, ayrıca kamu maliyetleri de artacaktır.

Meme kanserinin risk faktörleri arasında ailede meme kanseri öyküsü, erken ilk adet yaşı, geç menapoz, çocuk emzirmeme, obezite sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla kilo kaybı düzenli egzersiz gibi davranış değişiklikleri etkili olabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanısıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir.  Kanser taramaları gönüllülük esasına dayanır ve kadınların katılımı ile başarıya ulaşabilir. Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. KETEM’lerde olduğu gibi, toplum tabanlı taramaların yapıldığı merkezlerde ise % 85 oranında erken evrede teşhis edilmektedir.

Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve bilinçli hareket etmek, tedavinin başarısını pozitif etkiler. Unutmayalım ki kanserde erken teşhis hayat kurtarır.

Dr. Şükrü ARPACI

İl Sağlık Müdürü