Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası
19 Ağustos 2020      Müdürlüğümüzce  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Kapsamında 25-26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında  Denizli  Sağlık MüdürlüğüSosyal Tesis binası eğitim salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi  yapılacaktır. 
      Müracatların, Denizli SağlıkMüdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçe ekinde diploma fotokopisi (en az ilkokul diploması) , nüfus cüzdanı fotokopisi ve  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontuyla müracaat yapılacaktır. 
      NOT: Ücretler T.C. Halk Bankası Kaleiçi Denizli Şubesi İban No: TR27 0001 2009 3190 0005 0000 25  hesaba  (Banka Hesap No: 05 0000 25 ) 139 TL yatırılacaktır