Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi
28 Temmuz 2020

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi 25-26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Denizli Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.            

Denizli ilinde Biyosidal Uygulaması yapan firmalar, Belediyelerin Biyosidal Uygulama Birimi ve çevre illerde biyosidal uygulama alnında faaliyet gösteren çeşitli firma çalışanlarının katılımlarıyla toplam 19 katılımcıya üç gün süren eğitim programı sonrasında, haşere mücadelesinde kullanılan ürünler, mücadele edilmesi gereken halk sağlığı zararlıları, uygulamada kullanılacak teknik cihazlar, biyosidal ürünlerin kullanımında dikkat edilecek hususlar, biyosidal ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında dikkat edilecek konular, zehirlenmeler ve ilk yardım ile antidotlar konusunda  bilgiler, Uzm.Dr. Zühre ALPUA, Çev.Müh.Mustafa Kemal ŞENTÜRK ve Çev.Sağ.Tek Mustafa AKSOY ve Ebe Venhar ECE tarafından verilmiş olup; eğitim sonunda  sınavda 70 ve üzeri puan alan katılımcılara  Biyosidal Ürün  Uygulayıcı Sertifikası verilmiştir.

 • IMG_0533 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0535 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0542 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0545 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0546 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0547 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0548 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0549 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0550 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0551 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0552 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0553 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0554 (NXPowerLite).JPG
 • IMG_0555 (NXPowerLite).JPG