ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VERİ GÖNDERİMİ HAKKINDA DUYURU
19 Ağustos 2020

               Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın 16/02/2017 tarihli ve 75730711-719-25 sayılı yazısı ile 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında" Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 2016/6 sayılı Sağlık.Net Online ve e-Nabız Hakkında Genelgesine istinaden özel ya da kamu fark etmeksizin tüm sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık verilerinin Ulusal Sağlık Sistemine (USS) gönderilmesi, sağlık hizmet sunumunun sürekliliğinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

            Bu nedenle sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği mensuplarının, Bakanlığımızca belirlenen standartlarda Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri göndermeleri ve gerekliliği duyurulur.


EKLER:
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yazısı.pdf
Genelge 2016-6.pdf