2017 YILI ARALIK AYINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAPILACAK ASM LİSTESİ
19 Ağustos 2020

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine ve Aile Hekimliği

Birimlerine yapılacak izleme ve değerlendirme listesi ekte sunulmaktadır. Bildirilen ziyaret günlerinde Aile Hekimi 

ve Aile Sağlığı Elemanlarının acil durumlar dışında izin almaması, alınan izinlerin ise şubemize bildirilmesi gerekmektedir.


ASM LİSTESİ için tıklayınız....