"İL KANSER DANIŞMA KOMİSYONU"
15 Aralık 2017

Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliğinin değişmesi üzerine Resmi Gazetede yayınlanan “03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği” gereği son üç yıldır Valilik Makamında Vali Yardımcısı Ali Cergibozan'ın başkanlığında toplantı yapılmaktadır.

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümü MADDE 12'nin birinci bendinde de İl Kanser Danışma Komisyonunun görevleri, üyelerin seçimi konusunda; “İldeki kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için; kanser kayıt, erken teşhis, tarama, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda müdürlüğe görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sağlamak üzere il kanser danışma komisyonu teşkil olunur. Komisyon; Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ile ilde en fazla kanser bildirimi yapan hastanelerin yöneticilerinden oluşur” denmektedir.

Buna istinaden Denizli İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aytekin Polat’ın da hazır bulunduğu "İl Kanser Danışma Komisyonu" 14.12.2017 tarihinde Perşembe günü Saat:10:00’da Vali Yardımcısı Ali Cergibozan Başkanlığında Denizli Valilik Toplantı salonunda toplandı.

Komisyon’a; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Sağlık İşleri), Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve ilde en fazla kanser bildirimi yapan hastanelerin yöneticileri katıldı. Kurul Toplantısında; 2013-2014-2015 yıllarına ait Aktif Kanser Kayıt Merkezine bildirimi yapılan vakaların analizi yapılarak komisyon üyelerine sunuldu, ayrıca kurumlardaki kanser kayıt elemanları ve bildirimlerdeki sorunlar görüşüldü. Toplantıdaki alınan kararlar; Kanser Daire Başkanlığına gönderilmek üzere tutanak altına alındı.

  • 25434055_10155855471199360_212781781_o.jpg
  • 25397530_10155855470374360_1110058236_o.jpg
  • 25397794_10155855470539360_705791749_o.jpg
  • 25444963_10155855470499360_157753281_o.jpg