BEBEK ÖLÜMLERİ VAKA SUNUM TOPLANTISI
09 Ağustos 2019

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 04.03.2014 tarih ve 2014/6 Sayılı Genelgesine göre bebek ölümleri izleme sistemi yürütülmekte ve sistem kapsamında ilde gerçekleşen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit ve incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

İlde meydana gelen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit ve incelemelerini yapmak, bebek ölümlerinin tespitini sağlamanın yanı sıra her bir bebek ölümünün seyrini izleyerek nedenini ortaya çıkarmak  ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlemek amacıyla, İl İnceleme Kurullarında görüşülerek karara bağlanan vakalardan özellikli vakaların belirlenerek il genelinde görev yapmakta olan tüm hekim ve hekim dışı sağlık personeline sunulması ve bu vakaların tartışılmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Bu kapsamda 21.12.2017 tarihinde Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 190 katılımcıya “Vaka Sunum Toplantısı” yapıldı.

Toplantıya; Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aytekin Polat, Başkan Yardımcısı Mehmet Burdurlu, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelerin yeni doğan ünitesinde görev yapan ebe, hemşire, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile Kadın Doğum Uzmanları, Birinci Basamak sağlık kuruluşlarında görev yapmakta olan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanları katıldı.

Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından koordinasyonu yapılan toplantıda Uzm. Dr. Emel Dikbaş ve Doç. Dr. Özmert M. A. Özdemir tarafından vaka sunumu yapıldı.

  • BEBEK ÖLÜMLERİ EĞİTİM 5.jpg
  • BEBEK ÖLÜMLERİ EĞİTİM 9.jpg
  • BEBEK ÖLÜMLERİ EĞİTİM 11.jpg
  • BEBEK ÖLÜMLERİ EĞİTİM 3.jpg