İL BULAŞICI HASTALIKLAR DANIŞMA KOMİSYONU...
28 Temmuz 2020

Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz.Dr.İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Firdes Akbaş Vayvada, Bulaşıcı  Hastalıklar Kontrol Programı Birim Sorumlusu Dr. Hüseyin Değirmenci, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Niyazi Akman, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Hüseyin Turgut, Prof. Dr. İlknur Kaleli, Denizli Devlet Hastanesinde görevli Uz.Dr. Ferzan Göncü ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Biriminde görevli Ahmet Yeşilyurt’ dan oluşan İl Bulaşıcı Hastalık Danışma KomisyonuSağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda toplanmıştır.

Toplantıda İl Bulaşıcı Hastalık Danışma Komisyonu tarafından 2017 yılında İlin bulaşıcı hastalıklarla ilgili verilerinin ve bilgileri ile erken uyarı kapsamında halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek durumlar değerlendirilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve ileride görülebilecek salgınlar için hareket planlarının hazırlanmasına destek olunması kararları alınmıştır.