OCAK AYI SERVİKS KANSERİ (RAHİM AĞZI) FARKINDALIK AYI
28 Temmuz 2020


  • HPVKONSEPT-R2.v2.jpg
  • SERVİKS KANSERİ ERKEN TANI YAZI.JPG

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birimi tarafından toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen Ocak ayı "Serviks (Rahim ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada; Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Serviks (rahim ağzı) kanseri; Dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olup, meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde 3. sıradadır. Uzun zamandan beri başarılı bir şekilde uygulanmakta olan servikal smear taramaları ile çok sayıda ülkede serviks kanseri morbidite (hastalık oranı) ve mortalitesinde (ölüm oranı) %70’ ten fazla azalma sağlanmıştır. Tarama çalışmalarının yaygın olarak uygulandığı gelişmiş ülkelerde başarı daha belirgindir. Gelişmekte olan ülkelerde tarama çalışmaları sistematik ve yaygın şekilde yapılamamakta, bunun sonucu olarak da bu ülkelerde serviks kanseri hala çok sayıda ölüme yol açmaktadır. Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği; erken evrede tespit edildiği zaman tedavi edilebilmesidir.

Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Serviks kanseri, preinvazif lezyonların (henüz komşu organlara yayılmamış) varlığı ve kolay erişilebilir bir organda olması nedeniyle erken teşhise uygun bir hastalıktır. Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem beş yılda bir uygulanacak HPV testi veya Pap-smear testi ile taramadır. Ülkemizde bu veriler ışığında Ağustos 2014 yılından itibaren tüm yurtta HPV - DNA taraması başlatılmıştır. Bakanlığımız toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ocak ayını "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı”olarak belirlemiştir. Serviks kanseri taraması koruyucu hekimliğin önemli bir bileşenidir. İlimizde KETEM' ler başta olmak üzere Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde Serviks Kanseri Taramaları ve diğer taramalar ücretsiz olup tüm halkımızı sağlıklı bir gelecek için taramalara davet ediyoruz” denildi.