Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi Aday Listesi
19 Ağustos 2020

                                                                             

Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi Aday Listesi

d) Bir Pratisyen Tabip Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Banu Candan YILMAZ         Pratisyen Tabip                   İl Sağlık Müdürlüğü

e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (tabip hariç) Personeli Arasından Bir Temsilci Üye Adayları

Adı-Soyadı                                    Unvanı                                Görev Yeri

Halim KESKİN                      Sağlık Memuru                   İl Sağlık Müdürlüğü

f) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını Temsilen Bir Üye Adayları

Adı-Soyadı                                   Unvanı                                 Görev Yeri

Aysun KALAYCI                       V.H.K.İ.                      İl Sağlık Müdürlüğü