Teletıp Entegrasyonu Hakkında
19 Ağustos 2020

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen Teletıp ve Teleradyoloji projesi kapsamında ilimizde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastaneler de sisteme entegre edilecektir.
Entegrasyon için “https://teletip.saglik.gov.tr” adresinden ilgili dokümanlarına ulaşılabilir veya “teletip@saglik.gov.tr” adresinden e-posta aracılığı ile detaylı bilgi alınabilmektedir.
Bu kapsamda Ek'teki teletıp entegrasyonu hastane bilgileri formunun doldurularak en geç 26.02.2018 tarihine kadar "muhammet.kolemen@saglik.gov.tr" e-posta adresine ve Müdürlüğümüze resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

EK- Teletıp Entegrasyonu Hastane Bilgileri Formu