2018 YILI ACİL OBSTETRİK BAKIM PROGRAMI ÇEKİRDEK EKİP STRATEJİK PLANLAMA GRUP TOPLANTISI
28 Temmuz 2020

Anne ve yenidoğan ölümlerini önlemeye yönelik Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında yürütülen Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı çalışmaları ilimizde de sürdürülmektedir.Bu program çalışmaları kapsamında anne ölümleri ve gebelik yönetimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik ilimizde hizmet vermekte olan sağlık yöneticileriyle Müdürlüğümüz toplantı salonunda Acil Obstetrik Bakım Programı Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup Toplantısı yapıldı

Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet BURDURLU, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Fatma AYDENİZ OZANSOY, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mesut DÜZELLİ, Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Mehmet ERKALELİ, Denizli Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Güler ERDOĞAN CENGİZ, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim sorumlusu Uz. Dr. Emel DİKBAŞ, Hemşire Dilek SÜL KARADUMAN ve Özgül UZUN katıldı.

Toplantıda Anne Ölümü ve Acil Obstetrik Bakım Programı sunumu gerçekleştirildi. 2017 yılı Anne Sağlık Göstergeleri değerlendirilerek anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapılıp kararlar alındı. İl Sevk Haritası düzenlendi. Ayrıca 2018 yılında İlimizde anne ve bebek sağlığını korumak, anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek amacıyla planlanan faaliyetler görüşüldü.

Anne ve yenidoğan ölümlerini önlemeye yönelik Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüzde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 2017 yılı Anne Sağlık Göstergeleri değerlendirilerek anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik kararlar alındı.

  • FOTO-1.jpg
  • FOTO-3.jpg
  • FOTO-4.jpg